formularze.org
Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Witamy

Elektroniczne Formularze S@M (EF S@M) umożliwiają zamianę lub uzupełnienie tradycyjnych formularzy na których Państwo pracujecie. Formularze S@M wykorzystują zawartość z posiadanych przez Państwa wzorów formularzy i druków w popularnych formatach (PDF, DOC, RTF, itp.).

Elektroniczne Formularze S@M to użyteczne narzędzie do zbierania danych i opinii, prowadzenia badań statystycznych (CAWI)
i konsultacji społecznych.

Jak pokazuje życiowa praktyka, pomagają one naszym klientom w wielu zadaniach, które trudno nam było nawet przewidzieć.

 • przeprowadzanie badań ankietowych CAWI,
 • zbieranie raportów z jednostek podległych,
 • sprzedaż biletów,
 • generowanie zamówień ze strony internetowej,
 • prowadzenie konsultacji społecznych,
 • ankiety dla pracowników klientów,
 • i wiele innych.

W Państwa firmie lub instytucji z pewnością istnieje wiele obszarów na których elektroniczne formularze mogą być z korzyścią zastosowane. Pozwalają zaoszczędzić cenny czas i dają bezcenną informację zwrotną.

Zyskujecie Państwo:

 • użyteczne i proste w obsłudze narzędzie do pozyskiwania i analizy danych,
 • nielimitowane i samodzielne tworzenie ankiet, formularzy, raportów, które można umieścić na posiadanej stronie
  lub wysłać pocztą email,
 • generowanie końcowych dokumentów (zamówień, umów, wniosków) z danymi na posiadanych wzorach druków,
 • analizę zebranych wyników liczbowych, graficzne raporty statystyczne,eksport danych i możliwość wykorzystania ich w programach zewnętrznych (EXCEL, SPSS),
 • dopasowanie wyglądu formularzy do posiadanej strony internetowej lub skorzystanie z gotowych szablonów graficznych,
 • pomoc i wsparcie naszych pracowników przy tworzeniu formularzy i ankiet.

Schemat działania

Możliwości

Elektroniczne Formularze S@M dają ogromne możliwości począwszy od intuicyjnej edycji formularzy, przez udostępnianie ich za pomocą mailingu, skończywszy na bardziej rozbudowanym panelu do analizy wyników.

 • możliwość zapisu szablonów formularzy (szybkie i proste rozwiązanie gdy występuje kilka podobnych do siebie wersji formularzy),
 • opcja wydruku danych na wzorach formularza pozwalająca na bezpośrednie przeklejenie i wykorzystanie już posiadanych formularzy w różnych formatach (np. z edytora Word, PDF i inne),
 • stosowanie spersonalizowanej korespondencji seryjnej sprzężonej z bazą kontaktów co pozwala na automatyczne zwrócenie się
  do każdego z odbiorców indywidualnie lub do określonych wcześniej grup,
 • zestawienia w których widać ilości ankiet wysłanych, rozpoczętych i zakończonych z możliwością wysłania automatycznego przypomnienia dla każdej z grup,
 • użycie różnorodnych pól z automatyczną walidacją, weryfikującą poprawność wprowadzanych danych takich jak:
  • PESEL
  • REGON
  • NIP
  • Nr konta bankowego
  • e-mail
 • formuły ułatwiające postępowanie z wprowadzanymi danymi, jeszcze na etapie wypełniania,
 • możliwość etapowego wypełniania formularzy lub ich zabezpieczenie przed wielokrotnym wypełnieniem,
 • dostęp publiczny do formularza lub wymagający rejestracji / weryfikacji,
 • wgląd do wypełnionych formularzy, z możliwością pobrania każdego z osobna lub wszystkich łącznie,
 • podgląd zebranych danych w postaci liczbowej oraz graficzne zestawienia w formie wykresów, które są aktualizowane na bieżąco,
 • opcja powiadamiania o każdym wypełnionym formularzu za pomocą raportu wysyłanego na skrzynkę mailową,
 • funkcja ograniczenia liczby wypełnień oraz czasu publikacji formularza dla respondentów,
 • możliwość zaopatrzenia formularza w załączniki do pobrania,
 • narzędzie współpracujące z systemem płatności PayU.

Jak to działa

I - tworzenie formularzy

 • określenie i wybór parametrów tworzonych formularzy,
 • wprowadzenie pytań i pól określających ich parametry,
 • gotowe szablony graficzne z możliwością dostosowania.

II - Udostępnienie formularzy i zbieranie danych:

 • korzystanie z automatycznie wygenerowanych linków umożliwiających uruchomienie formularza w różnej postaci z własnej strony internetowej,
 • kopiowanie wygenerowanego kodu HTML na swoją stronę internetową i osadzenie formularzy oraz ich listy,
 • mailing do respondentów,
 • wprowadzenia danych zebranych w sposób tradycyjny.

III – Analiza zebranych danych:

 • przeglądanie poszczególnych odpowiedzi,
 • analiza lub druk zestawień i podsumowań tabelarycznych oraz graficznych,
 • eksportu danych do innych programów.


Zachęcamy do bezpłatnej rejestracji na FORMULARZE.ORG, po której otrzymacie Państwo dostęp do 14 dniowej wersji demonstracyjnej, szczegółową specyfikację oraz warianty proponowanych usług.